Όροι & Προυποθέσεις

Ειδική ενημέρωση επί των όρων χρήσης:

 • για την λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος στον ιστότοπο της EL DECO ΙΚΕ και την κατάρτιση των εξ αποστάσεως συμβάσεων αγοραπωλησίας προϊόντων,
 • για την χρήση “cookies” από τον ιστότοπο της EL DECO ΙΚΕ, και
 • για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των καταναλωτών

Άρθρο 1 – Πεδίο εφαρμογής, Σκοπός

 1. Οι παρόντες όροι χρήσης (“Όροι Χρήσης“) διέπουν την λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος, ιδιοκτησίας της εταιρείας υπό την επωνυμία “EL DECO ΙΚΕ” (“Εταιρεία”), η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Ανθέων 22 11143, φέρει ΑΦΜ 800500997 Δ.Ο.Υ. ΙΔ ΑΘΗΝΩΝ, που λειτουργεί στην ιστοσελίδα με την ηλεκτρονική διεύθυνση “www.eldeco.gr” (“Ιστοσελίδα” ή “Ιστότοπος”).
 2. Σκοπός των Όρων Χρήσης είναι η ενημέρωση των επισκεπτών της Ιστοσελίδας και ιδίως εκείνων που προβαίνουν σε αγορές προϊόντων της Εταιρείας μέσω της Ιστοσελίδας (“καταναλωτές“), για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους που σχετίζονται με την επιλογή, παραγγελία και αποστολή των προϊόντων της Εταιρείας. Περαιτέρω, οι Όροι Χρήσης ενημερώνουν τους επισκέπτες της Ιστοσελίδας για την χρήση και εγκατάσταση “cookies” από τον Ιστότοπο της Εταιρείας στους υπολογιστές τους (βλ., ειδικότερα, Άρθρο 5) καθώς και για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των καταναλωτών της Εταιρείας (βλ., ειδικότερα, Άρθρο 6).  
 3. Διευκρινίζεται ότι οι Όροι Χρήσης δεν καθορίζουν εξαντλητικά τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των καταναλωτών, για όσα δε θέματα δεν καλύπτονται από τους Όρους Χρήσης τυγχάνουν εφαρμογής, εφ’ όσον προβλέπεται, οι διατάξεις του ν. 2251/1994 για την προστασία του καταναλωτή, οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα και η λοιπή τυχόν σχετική νομοθεσία, εφ’ όσον δεν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ της Εταιρείας και του καταναλωτή, στο μέτρο που το τελευταίο επιτρέπεται. Τα αυτά ισχύουν ως προς το ειδικότερο ζήτημα της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των καταναλωτών της Εταιρείας και της χρήσης και εγκατάστασης “cookies” σύμφωνα με τους ν. 2472/1997, 3471/2006 και 4070/2012.
 4. Διευκρινίζεται ότι ο πελάτης της Εταιρείας δεν τυγχάνει της προστασίας των διατάξεων των άρθρων 3 επ. του ν. 2251/1994 για την προστασία του καταναλωτή και των αντίστοιχων προβλέψεων στους παρόντες Όρους Χρήσης, εάν οι συναλλαγές του μέσω της Ιστοσελίδας πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της εμπορικής, επιχειρηματικής, βιοτεχνικής ή ελευθέριας επαγγελματικής δραστηριότητάς του (βλ. άρθρο 3 περ. 1 ν. 2251/1994). Στην περίπτωση αυτή και σε κάθε άλλη περίπτωση που εκφεύγει του πεδίου εφαρμογής των Όρων Χρήσης, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του πελάτη και της Εταιρείας καθορίζονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες πολιτικές της Εταιρείας και τις ειδικότερες συμφωνίες μεταξύ της Εταιρείας και του πελάτη.

Άρθρο 2 – Αντικείμενο και περιεχόμενο Ιστοσελίδας, βασικές λειτουργίες ασφαλείας

 1. Μέσω της Ιστοσελίδας της Εταιρείας ο καταναλωτής μπορεί να παραγγείλει προς αγορά προϊόντα της Εταιρείας, εφ’ όσον είναι διαθέσιμα.
 2. Η Εταιρεία καταβάλλει καλόπιστα κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες της Ιστοσελίδας για το εκάστοτε προϊόν να είναι επαρκείς και ακριβείς, εντούτοις δεν αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη για περιστατικά που κείνται εκτός της δικής της σφαίρας επιρροής (π.χ. σε περίπτωση ανακρίβειας που οφείλεται στον προμηθευτή της Εταιρείας ή τον κατασκευαστή του προϊόντος).
 3. Η Εταιρεία έχει θεσπίσει σύστημα πληρωμών μέσω πιστωτικής κάρτας με ανακατεύθυνση (redirection) σε ασφαλές, κρυπτογραφημένο περιβάλλον συναλλαγών της Τράπεζας Eurobank, με την οποία συνεργάζεται. Με τον τρόπο αυτό στο τελικό στάδιο πληρωμής ο χρήστης οδηγείται στο ασφαλές περιβάλλον της Τράπεζας Eurobank, το οποίο πληροί τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας ηλεκτρονικών συναλλαγών και ολοκληρώνει την συναλλαγή. Κανένα στοιχείο πιστωτικής κάρτας δεν αποθηκεύεται ή αποτελεί αντικείμενο επεξεργασίας μέσω της Ιστοσελίδας της Εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για δυσλειτουργίες, από κακόβουλα λογισμικά ή άλλα τυχόν αίτια, και οποιαδήποτε εντεύθεν ζημία, περιουσιακή ή μη, υποστεί ο καταναλωτής από τον λόγο αυτό.

Άρθρο 3 – Τιμές προϊόντων και λοιπές πληροφορίες, Πληρωμή, Αποστολή παραγγελίας, Διευκρινίσεις

 1. Σε συνδυασμό με το άρθρο 2 παρ. 2 των Όρων Χρήσης, η Ιστοσελίδα παρέχει κατ’ αρχήν τις ακόλουθες πληροφορίες για τα προϊόντα της Εταιρείας και στο μέτρο που είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση των συναλλαγών με τους καταναλωτές: (α) τα κύρια χαρακτηριστικά του εκάστοτε προϊόντος, και (β) την συνολική τιμή του εκάστοτε προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ (εκτός εάν ο χρήστης είναι έμπορος) και κάθε άλλου τέλους ή επιβάρυνσης (όπως π.χ. εξόδων αποστολής).
 2. Για την πληρωμή της εκάστοτε παραγγελίας η Εταιρεία παρέχει τις ακόλουθες εναλλακτικές στον καταναλωτή: (α) πληρωμή μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, (β) με κατάθεση σε έναν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας και υπό την προϋπόθεση ότι ο καταναλωτής επιβαρύνεται με το σύνολο των τραπεζικών εξόδων κατάθεσης, (γ) με paypal, (δ) με ebanking μέσω της υπηρεσίας IRIS online payments. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγγελίας, ο καταναλωτής λαμβάνει, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την κατάσταση με τα παραγγελθέντα προϊόντα και λοιπές σχετικές πληροφορίες για την παραγγελία του (“Επιβεβαίωση Παραγγελίας”). 
 3. Τα έξοδα αποστολής ανά παραγγελία, για προορισμούς στην Ελλάδα, ανέρχονται σε πέντε (5) Ευρώ εφ’ όσον ο προορισμός είναι εντός του λεκανοπεδίου της Αττικής, και σε επτά (7) Ευρώ εφ’ όσον ο προορισμός είναι εκτός λεκανοπεδίου Αττικής. Ηλεκτρονικές παραγγελίες που περιλαμβάνουν αντικείμενα με επισήμανση “ογκώδες” επιβαρύνονται με έξοδα αποστολής δεκαπέντε (15) Ευρώ. Για παραγγελίες άνω των διακοσίων (200) Ευρώ δεν χρεώνονται έξοδα αποστολής για προορισμούς στην Ελλάδα. Για αποστολές στο εξωτερικό, ο καταναλωτής θα πρέπει να επικοινωνήσει ειδικά με εκπρόσωπο της Εταιρείας.
 4. Η αποστολή της παραγγελίας προς τον καταναλωτή εντός Ελλάδας γίνεται μέσω courier ή μεταφορικής εταιρίας. Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η παραγγελία να αποσταλεί εντός 3 – 5 εργάσιμων ημερών, απο την ημερομηνία εξόφλησης της.
 5. Τα έξοδα αποστολής ανά παραγγελία, για προορισμούς στην Κύπρο έχουν ως εξής: Ηλεκτρονικές παραγγελίες έως 200€ επιβαρύνονται με έξοδα αποστολής 25€. Ηλεκτρονικές παραγγελίες από 201€ έως 400€ επιβαρύνονται με έξοδα αποστολής 40€. Ηλεκτρονικές παραγγελίες από 401€ έως 600€ επιβαρύνονται με έξοδα αποστολής 60€. Ηλεκτρονικές παραγγελίες από 601€ έως 1000€ επιβαρύνονται με έξοδα αποστολής 100€. Για παραγγελίες άνω των 1000 Ευρώ δε χρεώνονται έξοδα αποστολής για προορισμούς στην Κύπρο.
 6. Η αποστολή της παραγγελίας προς τον καταναλωτή στην Κύπρο γίνεται μέσω courier ή μεταφορικής εταιρίας. Η επιλογή εξαρτάται από το βάρος, τον όγκο και το περιεχόμενο της παραγγελίας.
 7. Σε συμφωνία με το άρθρο 7 παρ. 2 των Όρων Χρήσης, η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να μεταβάλλει, οποτεδήποτε επιθυμεί και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, τις τιμές των προϊόντων της και το κόστος των εξόδων αποστολής, ενημερώνοντας ταυτόχρονα τους τιμοκαταλόγους και τους Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας. Εκτός εάν η μεταβολή οφείλεται σε αλλαγή του συντελεστή ΦΠΑ, οι λοιπές μεταβολές δεν επηρεάζουν παραγγελίες οι οποίες έχουν ήδη πληρωθεί από τον καταναλωτή.
 8. Η Εταιρεία ακυρώνει, αυτόματα και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του καταναλωτή, οποιαδήποτε παραγγελία που δεν έχει εξοφληθεί εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από τον καταναλωτή.
 9. Σε περίπτωση που μετά την Επιβεβαίωση Παραγγελίας διαπιστώνεται προσωρινά έλλειψη συγκεκριμένου προϊόντος, εκπρόσωπος της Εταιρείας θα ενημερώσει σχετικά τον καταναλωτή και θα προτείνει, εναλλακτικά, εφ’ όσον ο καταναλωτής δεν επιθυμεί να παραλάβει το προϊόν όταν αυτό καταστεί διαθέσιμο, είτε την ακύρωση της παραγγελίας και επιστροφή του εν τω μεταξύ καταβληθέντος τιμήματος είτε την πώληση άλλου, παρόμοιου προϊόντος στην θέση του αρχικώς παραγγελθέντος.
 10. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
 11. Τυχόν αποκλίσεις στην απόδοση των χρωμάτων στις φωτογραφίες των προϊόντων οφείλονται στο φωτισμό της φωτογράφισης, και στις ρυθμίσεις και προδιαγραφές της οθόνης σε σύγκριση με το εικονιζόμενο προϊόν.

Άρθρο  4 – Δικαίωμα υπαναχώρησης, Εξαιρέσεις

 1. Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει, χωρίς ιδιαίτερο λόγο, από την σύμβαση αγοραπωλησίας που συνήψε με την Εταιρεία μέσω της Ιστοσελίδας. Το δικαίωμα αυτό ασκείται εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από τότε που ο καταναλωτής παρέλαβε το προϊόν, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στον ν. 2251/1994 για την προστασία του καταναλωτή ή οποιαδήποτε άλλη σχετική νομοθεσία.   
 2. Προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, ο καταναλωτής οφείλει να ενημερώσει την Εταιρεία για την απόφασή του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση με μια σαφή δήλωση (π.χ. στέλνοντας ένα σχετικό email στο τμήμα παραγγελιών [email protected] ή καλώντας απευθείας στο 210 2584654). Μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει, χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό, το υπόδειγμα που προσαρτάται στον ν. 2251/1994 για την προστασία του καταναλωτή, όπως τροποποιήθηκε για την προσαρμογή του στην Οδηγία 2011/83/ΕΕ (βλ. παράρτημα στο ΦΕΚ 2144/Β/30.8.2013 στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου http://www.et.gr/).  
 3. Εάν ο καταναλωτής υπαναχωρήσει από την σύμβαση αγοραπωλησίας, η Εταιρεία θα του επιστρέψει όλα τα χρήματα που έλαβε από αυτόν, εκτός των εξόδων παράδοσης (και πιθανόν των συμπληρωματικών εξόδων που οφείλονται στην τυχόν δική του επιλογή να χρησιμοποιηθεί τρόπος παράδοσης άλλος από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει η Εταιρεία), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που η Εταιρεία θα πληροφορηθεί την απόφαση του καταναλωτή να υπαναχωρήσει από την σύμβαση, υπό την επιφύλαξη της κατωτέρω παρ. 4.  

Η Εταιρεία θα εκτελέσει την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που χρησιμοποίησε ο καταναλωτής για την αρχική συναλλαγή, εκτός εάν ο καταναλωτής συμφωνήσει ρητώς διαφορετικά· σε κάθε περίπτωση, δεν θα χρεωθούν στον καταναλωτή έξοδα για την επιστροφή των χρημάτων.

 1. Η Εταιρεία δικαιούται να καθυστερήσει την επιστροφή χρημάτων μέχρις ότου παραλάβει τα προϊόντα ή μέχρις ότου ο καταναλωτής παράσχει αποδείξεις ότι επέστρεψε τα προϊόντα, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο. Ο καταναλωτής οφείλει να επιστρέψει τα προϊόντα ή να τα παραδώσει στην Εταιρεία, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερών από την ημέρα που δήλωσε ότι υπαναχωρεί από την σύμβαση αγοραπωλησίας. Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν επιστρέψει τα προϊόντα πριν από τη λήξη της περιόδου των 14 ημερών. Ο καταναλωτής θα επιβαρυνθεί με την άμεση δαπάνη επιστροφής των προϊόντων. Κατά τα λοιπά, ο καταναλωτής φέρει ευθύνη μόνο για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των προϊόντων προκύψει από χειρισμό που δεν ήταν απαραίτητος για να προσδιορίσει τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των προϊόντων.
 2. Δεν παρέχεται δικαίωμα υπαναχώρησης: (α) σε όσες περιπτώσεις πρόκειται για τρόφιμα, (β) όταν πρόκειται για προϊόντα εξατομικευμένα ή κατασκευασμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη και τις ειδικές ανάγκες για έξτρα ποσότητες, (γ) όταν πρόκειται για προϊόντα που αγοράστηκαν σε εκπτωτικές τιμές ή σε προσφορές (δ) όποτε τούτο επιβάλλεται για λόγους υγείας, (ε) σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται στον νόμο εξαίρεση από το δικαίωμα υπαναχώρησης. Όσον αφορά προϊόντα με συγκεκριμένη εποχικότητα το δικαίωμα υπαναχώρησης ισχύει ως εξής: (α) Στα εποχιακά χριστουγεννιάτικα είδη γίνεται εντός 14 ημερολογιακών ημερών και έως τέλος Δεκεμβρίου. (β) Στα εποχιακά πασχαλινά είδη γίνεται εντός 14 ημερολογιακών ημερών και έως την Κυριακή του Θωμά. Η Εταιρεία ενημερώνει εκ των προτέρων τον καταναλωτή για την εξαίρεση από το δικαίωμα υπαναχώρησης, πριν από την πληρωμή της παραγγελίας.
 3. Τα ανωτέρω ισχύουν, τηρουμένων των αναλογιών, και στις περιπτώσεις επιστροφής προϊόντων, όταν ο καταναλωτής προτίθεται να παραγγείλει έτερο προϊόν (αλλαγή παραγγελίας).

Άρθρο 5 – Πολιτική χρήσης και εγκατάστασης “cookies”

 1. O Ιστότοπος της Εταιρείας χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη και της λειτουργικότητας του Ιστοτόπου και για την εξυπηρέτηση των εμπορικών σκοπών της Εταιρείας (π.χ. προωθητικές ενέργειες, αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων κλπ.). Με την χρήση του Ιστοτόπου της Εταιρείας ο καταναλωτής αποδέχεται την χρήση και εγκατάσταση “cookies”, σύμφωνα με το παρόν άρθρο (“opt-in”).
 2. Τα “cookies” είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων πληροφοριών είναι οι προτιμήσεις του χρήστη σε μια ιστοσελίδα, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που κάνει ο χρήστης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα (π.χ. επιλογή συγκεκριμένων «κουμπιών», αναζητήσεων, διαφημίσεων, κλπ). Η εγκατάσταση των «cookies» επιτρέπεται μόνο με τη συγκατάθεση του χρήστη και μετά από κατάλληλη ενημέρωσή του, εκτός εάν ορίζεται κατ’ εξαίρεση διαφορετικά στον νόμο. Για την πληρέστερη ενημέρωση των χρηστών της Ιστοσελίδας σχετικά με τα “cookies”, η Εταιρεία καλεί τους χρήστες να συμβουλευθούν την σχετική ιστοσελίδα της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr), από την οποία έχουν αντληθεί οι παραπάνω πληροφορίες.
 3. Ειδικότερα , ο Ιστότοπος της Εταιρείας χρησιμοποιεί:

“Cookies” Περιόδου Λειτουργίας (Session Cookies, wp_woocommerce_session_[hash] και woocommerce_recently_viewed): Πρόκειται για προσωρινά “cookies” που βοηθούν την περιήγηση του χρήστη στον Ιστότοπο και θυμούνται τις προτιμήσεις του κατά την διάρκεια της περιήγησης (για να ξέρει τι προϊόντα υπάρχουν στο καλάθι, να κάνει ανανέωση στο καλάθι σε συνδυασμό με τα παρακάτω “cookies”, και να ξέρει τα προϊόντα που έχει δει προηγουμένως ο χρήστης). Τα cookies αυτά διαγράφονται μετά την έξοδο από τον Ιστότοπο.

“Cookies” Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management cookies, woocommerce_cart_hash και woocommerce_items_in_cart): Πρόκειται για cookies που είναι απαραίτητα στον Ιστότοπο  για την λειτουργία του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου και  έχουν πληροφορίες σχετικά με το καλάθι του χρήστη.

Αναλυτές διαδικτυακού τόπου Google (Google Analytics, _ga, _gat): Αφορά στην ανάλυση της χρήσης του Ιστοτόπου της Εταιρείας. Χρησιμοποιεί “cookies” που εγκαθίστανται στον υπολογιστή του χρήστη για τη συλλογή συγκεκριμένων πληροφοριών ημερολογίου και συμπεριφοράς επισκεπτών υπό ανώνυμη μορφή. Οι πληροφορίες αυτές (που συμπεριλαμβάνουν και την διεύθυνση ΙΡ του χρήστη) αποστέλλονται στην Google. Στη συνέχεια, οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της χρήσης του Ιστοτόπου από το χρήστη, και για την κατάρτιση στατιστικών αναφορών σχετικά με την δραστηριότητα του Ιστοτόπου. Εφ’ όσον δεν επιθυμείτε να παρακολουθείστε από τον αναλυτή της Google στους δικτυακούς τόπους που επισκέπτεστε, συμβουλευθείτε την ιστοσελίδα http://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

Σημειώνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν αποθηκεύονται προσωπικές πληροφορίες για τον χρήστη, επιπλέον των δεδομένων που χρησιμοποιούνται από τα παραπάνω “cookies”.

 1. Ο χρήστης μπορεί να ελέγξει τα “cookies” που εγκαθίστανται από τον Ιστότοπο στον υπολογιστή του και να απαγορεύσει την εγκατάστασή τους ακολουθώντας τις οδηγίες του browser του. Σε περίπτωση που ο χρήστης απενεργοποιήσει την αποδοχή των “cookies”, μπορεί να επηρεαστούν ορισμένες από τις λειτουργίες του ηλεκτρονικού καταστήματος του Ιστοτόπου κατά την περιήγησή του στον Ιστότοπο.  

Άρθρο 6 – Προσωπικά δεδομένα

 1. Συμπληρωματικά προς το Άρθρο 5 σχετικά με την χρήση και εγκατάσταση “cookies”, στο πλαίσιο λειτουργίας της Ιστοσελίδας, επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μπορεί να λαμβάνει χώρα ως ακολούθως:

Με την χρήση της Ιστοσελίδας ο καταναλωτής συναινεί ανεπιφύλακτα στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του που αφορούν στα (υποχρεωτικά και μη) στοιχεία που συμπληρώνονται στην φόρμα παραγγελίας. Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα θα αποθηκευθούν και θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας με αυτοματοποιημένες ή / και μη αυτοματοποιημένες μεθόδους, προκειμένου να καταστεί δυνατή η εκπλήρωση των εκατέρωθεν υποχρεώσεων. Τα προσωπικά δεδομένα θα διατηρηθούν και θα τύχουν επεξεργασίας από την Εταιρεία και τις συνεργαζόμενες με αυτήν επιχειρήσεις – πέραν του ανωτέρω σκοπού – και για την διαφημιστική προβολή και προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας με email για νέα ή προσφορές κλπ., στον βαθμό που αυτό επιτρέπεται.

 1. Η κατά τις προηγούμενες περιπτώσεις επεξεργασία δεδομένων θα διενεργηθεί είτε από την Εταιρεία είτε από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο οποίο θα ανατεθεί τούτο υπό την επίβλεψη και τις οδηγίες της Εταιρείας. Η επεξεργασία των δεδομένων θα λάβει χώρα τηρουμένων των εγγυήσεων του ν. 2472/1997 για την «προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα». Οι καταναλωτές διατηρούν τα δικαιώματα, που παρέχονται από τον ως άνω νόμο και ιδίως τα δικαιώματα των άρθρων 11 (δικαίωμα ενημέρωσης), 12 (δικαίωμα πρόσβασης) και 13 (δικαίωμα αντιρρήσεως).

Άρθρο 7 – Λοιποί όροι, Επικοινωνία

 1. Η Εταιρεία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για περιστατικά που οφείλονται σε ανωτέρα βία ή τυχηρά γεγονότα. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία δεσμεύεται να ενημερώσει αμελλητί τον καταναλωτή για την συνδρομή τέτοιων περιστατικών που κωλύουν την εκ μέρους της έγκαιρη / ομαλή εκπλήρωση της σύμβασης αγοραπωλησίας.  
 2. Οι παρόντες Όροι Χρήσης υπόκεινται, οποτεδήποτε, σε τροποποίηση από την Εταιρεία, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη ειδοποίηση. Οι νέοι Όροι Χρήσης ισχύουν και εφαρμόζονται άμεσα από τον χρόνο ανάρτησής τους στην Ιστοσελίδα.
 3. Όλες οι συναλλαγές της Εταιρείας με τους καταναλωτές της διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Στο βαθμό που επιτρέπεται η κατά παρέκταση αρμοδιότητα, αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.
 4. Η επίσκεψη στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας ή / και η πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής μέσω της Ιστοσελίδας της Εταιρείας συνεπάγεται την εκ μέρους του καταναλωτή αποδοχή των Όρων Χρήσης, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά ανωτέρω.
 5. Απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση των φωτογραφιών, λογοτύπων, σημάτων και οποιωνδήποτε άλλων στοιχείων της Ιστοσελίδας, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται όλων των σχετικών δικαιωμάτων και αξιώσεών της υπό τις διατάξεις για την βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία και υπό την λοιπή σχετική κείμενη νομοθεσία.
 6. Για οποιοδήποτε ζήτημα ή παράπονο καθώς και για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας:

(α) τηλεφωνικά στον αριθμό: 210 2584654

(β) με τηλεομοιοτυπία στον αριθμό: 210 2522978

(γ) ταχυδρομικά στην διεύθυνση: Ανθέων 22, 11143 Αθήνα

(δ) ηλεκτρονικά με email στην διεύθυνση: [email protected]